تصاويري از بزرگترين گربه هايي که تابحال ديديد

 

مین راگون درازترین گربه ی جهان است که با داشتن موهای بلند، زیبایی خاصی هم دارد. طول این گربه بزرگ به 123 سانتیمتر میرسد همجنین وزن آن نیز در حدود 16 کیلوگرم اندازه گیری شده است. مین راگون یکی از بزرگترین نژادهای گربه خانگی است که در سال 2010، به عنوان درازترین گربه در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است. در تصاویر زیر علاوه بر مین راگون با گربه های قوی هیکل دیگری نیز آشنا می شوید.
 

 

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/qaw13PKvBC-Pj7tzoni5ZUAxe_8Lxid2UJUGXMKs3E1xi7S_KehxmQOuc3vSxh9FLT8395rbFIdaBmJFqqjqRMpomnk=s0-d-e1-ft#http://persian-star.net/1394/9/14/Gorbe/01.jpg


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/HjEQA_kygshYwoZOqmaFKnElCKI-0OA8ViBhycAvYGypxB2LPkDslaLxSz9s9lgFJRuuQcW3gqkwF-_E1tdbJ1B67F8=s0-d-e1-ft#http://persian-star.net/1394/9/14/Gorbe/02.jpg


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/kDLJ_ePhGuET1HT3F1zkyrBLZ6jo5vNDi11YaqcH3UkeMRsw8eeo979rXDcf7NawuJzHiNN4Z5lkfgD_E4Pj5rkyF7Y=s0-d-e1-ft#http://persian-star.net/1394/9/14/Gorbe/03.jpg

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/GPIAUcwe1RUbPTL49N9oZSJg6JJhfb5NaxOIqNWwb-8PG_Ca1axZzk2okn6v3S_nAj0ENMCMp5du75BJ3SMwTD2ek5M=s0-d-e1-ft#http://persian-star.net/1394/9/14/Gorbe/05.jpg


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/7VJafey_aEWEcbzacYTxNR2IZaoVfSgw35opxHexBl_gKWPK1aBlkDFOhhnn0l3xfiIBLR3-vE1IrIsFmyWOeht7sFM=s0-d-e1-ft#http://persian-star.net/1394/9/14/Gorbe/06.jpg


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/As0CrFSPl5KkcJXm1HnyUk6g9by7_GEpzhptBTQr_a7NyeytFgpQ46YhgY0fsEqs_e1PxlHkJlnQqJXu_tZURYq0kT0=s0-d-e1-ft#http://persian-star.net/1394/9/14/Gorbe/07.jpg

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/dqIwnrDM2MQ5p0JVw5QgksfaoKf7QApeHhxJqhxXgEawUxyws_hab5vZOhabz3HccoLLv5SQ7QdZMZLdNjy4qyGBVGo=s0-d-e1-ft#http://persian-star.net/1394/9/14/Gorbe/09.jpg


https://ci5.googleusercontent.com/proxy/pNOw2M-Uvj4aKvi_4UHDq-UwVf5GKSqbU2K7Uj8yUxgKQcwUS4M_qtZdm3xgUkpbcThmJkfM_4LpeTUKIovL1MHi3JQ=s0-d-e1-ft#http://persian-star.net/1394/9/14/Gorbe/10.jpg